Executorii Judecătorești Diaconița Elena Lavinia și Diaconița Constantin sunt membrii ai Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România și își desfașoară activitatea în cadrul Camerei Executorilor Judecătorești Craiova, circumscripția Curții de Apel Craiova, respectiv județele Gorj, Mehedinți, Dolj și Olt.

        În cadrul biroului își desfasoara activitatea o echipa de profesioniști, având ca obiectiv realizarea drepturilor creditorilor dobândite prin titluri executorii. Ceea ce ne recomandă este seriozitatea, operativitatea și responsabilitatea pe care o impunem în toate activitățile pe care le desfășurăm.

        În vederea îndeplinirii cu celeritate a actelor de procedură dispuse în materie de executare silită precum și a unei foarte bune informări, subscrisul birou colaborează cu specialiști din toate domeniile adiacente executării silite (experți evaluatori, notari, contabili, organe de poliție și jandarmerie, carte funciară, etc.) ceea ce asigură un plus de eficiență activității în care suntem implicați în slujba clienților noștri.

 

  Ca o dovadă în plus de atenție și respect din partea noastră,

  • pentru clienții care nu au disponibilitatea sau timpul necesar în vederea ridicării de la instanțe a hotărârilor judecătorești sau îndeplinirea altor formalități prevăzute de lege, cum ar fi mențiunea rămânerii definitive sau investirea cu formulă executorie a acestora sau a altor înscrisuri supuse acestei formalități, le oferim acest serviciu cu titlu gratuit, fiindu-ne suficientă o simplă împuternicire în acest sens și taxa de timbru aferentă formalității în cauză.
  • totodată, onorariul aferent oricărei executări silite este în sarcina debitorului și se încasează în totalitate de la acesta.