Onorariul aferent oricărei executări silite este în sarcina debitorului și se încasează în totalitate de la acesta.